verlofdagen


goodwp.com_17076

Vakantie en vrije dagen

Schooljaar 2020 – 2021

Eerste trimester:

Plaatselijke verlofdag: maandag 28 september 2020
Pedagogische studiedag: woensdag 7 oktober 2020
Herfstvakantie: van maandag 2 november 2020 t.e.m. vrijdag 6 november 2020
Kerstvakantie: van maandag 21 december 2020 t.e.m. vrijdag 1 januari 2021

Tweede trimester:

Pedagogische studiedag: woensdag 20 januari 2021                                              Krokusvakantie: van maandag 15 februari 2021 t.e.m. vrijdag 19 februari 2021                                                                                                                              Plaatselijke verlofdag: vrijdag 12 maart 2021                                                      Paasvakantie: van maandag 5 april 2021 t.e.m. vrijdag 16 april 2021

Derde trimester:

Pedagogische studiedag: woensdag 28 april 2021
Hemelvaartsdag: donderdag 13 mei 2021
Brugdag: vrijdag 14 mei 2021
Pinkstermaandag: 24 mei 2021

De zomervakantie begint op woensdag 30 juni 2021 om 12.05 uur.  Tijdens de namiddag is er opvang, maar hiervoor moet u inschrijven.