personeel


02

Personeelslijst

Schooljaar 2020 – 2021

Directeur: Hilde Van den Boer

Zorgcoördinator: Rita Craenen

Administratie: Nathalie Jans
Boekhouding: Monique Ruymen

Preventie-adviseur: Kris Zwerts/Evi Rentmeesters

ICT: Geert Loonbeek / Ken Tits

Kleuteronderwijs

2020 – 2021

groepsleraren
PK Pieter Ooms
1KK Caroline Jennart
2KK Eline Porreye
3KK Vicky Smolders

co-teacher
Silke Roux

leraar lichamelijke opvoeding
Ludwine Dewaele

kinderverzorgster
Petra Malcorps

Lager onderwijs

2020 – 2021

groepsleraren
1 lj Yanne Coopmans / Veronique Haven
2 lj Isa Vanvuchelen
3 lj Ken Tits
4 lj Saskia Jammaers
5 lj Elise Vanuytrecht /Ann Heyman
6 lj Lies Celis

ondersteuning
Fransiska Van Hecke / Lien Kelchtermans

leermeesters
Ann Heyman (RK godsdienst)
Kris Vanmarsnille / Fransiska Van Hecke (lich.opvoeding)

Andere

2020 – 2021

toezichthoudend personeel
in de eetzaal en op de speelplaats: de leerkrachten
voor- en naschoolse opvang: Tutti Frutti

onderhoudspersoneel
Rekanovic Adisa

Hofmans Nele

0
Leerkrachten
0
Klassen
0
Leerlingen