personeel


02

Personeelslijst

Schooljaar 2018 – 2019
Directeur: Hilde Van den Boer
Zorgcoördinator: Rita Craenen
Administratie: Nathalie Jans
Boekhouding: Monique Ruymen
Preventie-adviseur: Kris Zwerts
ICT: Geert Loonbeek / Joren Menten

Kleuteronderwijs

2018 – 2019
groepsleraren
PK Pieter Ooms
1KK Caroline Jennart
2KK Ludwine Dewaele
3KK Vicky Smolders

co-teacher
Annelies Mombaerts

leraar lichamelijke opvoeding
Désiree Vanaeken

kinderverzorgster
Petra Malcorps

Lager onderwijs

2018 – 2019
groepsleraren
1 lj Yanne Coopmans / Veronique Haven
2 lj Isa Vanvuchelen
3 lj Ken Tits
4 lj Saskia Jammaers
5 lj Charlotte Vermeylen /Ann Heyman
6 lj Lies Celis

leermeesters
Ann Heyman (RK godsdienst)
Kris Vanmarsnille (lich.opvoeding)

Andere

2018 – 2019
toezichthoudend personeel
in de eetzaal en op de speelplaats: de leerkrachten
voor- en naschoolse opvang: Tutti Frutti

onderhoudspersoneel
Lidia Celis

0
Leerkrachten
0
Klassen
0
Leerlingen